Jdi na obsah Jdi na menu
 


Revitalizace našich panelových domů.

17. 1. 2010
Revitalizace našich panelových domů.
 
 
Vážení přátelé,
v minulém článku ze dne 15. 1. 2010 jsem psal, že jsem se zúčastnil dne 13. 1. 2010 jednání v Praze za účasti představitelů společnosti MUROM a.s. a jejich právního zástupce, kde jsme mimo jiného projednávali otázku revitalizace našich domovů. Také jsem vám na toto téma přislíbil samostatný článek, o který se nyní pokusím.
 
Protože se mě neustále ptáte, jak je to do budoucna se zateplením domů, výměnou oken, opravou střech a výtahů, tak jsme na jednání v Praze hovořili i o těchto věcech.
Je dáno, že do doby prodeje našich domovů je majitelem nemovitostí společnost MUROM a záleží na nich, co budou chtít opravovat a do čeho budou dávat své investice (mimo havarijních stavů). Vlastník nemovitostí nemá povinnost, aby nám naše požadavky realizoval. Zjednodušeně napíši, co se bude dále dít. Teď na jaře dostaneme od společnosti MUROM a.s. nabídky na odkoupení bytových jednotek a záleží na nás, zda si je koupíme nebo nekoupíme. Jakmile několik nájemců koupí své domovy, tak se utvoří všude společenství vlastníků a tyto společenství už pak sami hospodaří se svým majetkem. Společnost MUROM se také automaticky stává členem společenství vlastníků a to podle svého podílu na majetku. Znamená to, čím více bytů společnost prodá nájemníkům, tím menší podíl mají ve společenství vlastníků a naopak. V začátcích nás společnost MUROM vždy na jednáních přehlasuje, protože bude mít ve společenství vlastníků většinový podíl, ale později budou mít majitelé bytů více hlasů a tak bude záležet na každém z nás, pro jaký navržený návrh se rozhodneme hlasovat.
Jakmile si koupíte bytovou jednotku, tak již nebudeme platit nájem, ale budete vždy přispívat (platit) měsíčně do fondu oprav a to částkou, na které se většina společenství vlastníků hlasováním dohodne.
Naspořené prostředky, (což může trvat i několik let) se potom můžou investovat do oprav budov, oken, dveří atp. Je také možnost si na opravy vzít úvěr. Všechna počáteční rozhodnutí ve společenství vlastníků jsou problémové, protože když nejsou peníze na kontě, tak se těžko provádí třeba oprava střechy nebo zateplení budovy. Také ve vedení společnosti vlastníků budou různě schopní lidé, kterým vy dáte svůj hlas a kteří za vás budou všude rozhodovat.
 
Vzhledem k tomu, že nejvyšší představitelé společnosti MUROM v čele s Ing. Drábkem se nebrání možnostem oprav našeho budoucího majetku a jsou ochotni nám a samozřejmě i sobě pomoci s celkovým projektem revitalizace (revitalizace - je to obnova a stabilizace něčeho nefunkčního do funkčního stavu), tak záleží nyní pouze na nás, jak se k celé nabízené věci postavíme a zda společnost přesvědčíme, aby své finanční prostředky investovala do projektu a poté do oprav našeho společného majetku.
Jedná se o velmi důležité a rychlé rozhodnutí, protože jak jsem vám již v minulosti psal, tak jsem na vaši žádost předjednal možnost, aby se společnost zapojila do revitalizace a tím nám všem pomohla.
 
Společnost MUROM je ochotna nyní vypracovat dotační programy a požádat o příslušné dotace. Vše je spojeno s rozhodnutím, které musíme co nejdříve učinit my sami nájemníci a budoucí majitelé bytů. Vzhledem k tomu, že v evropské unii ubývají peníze na tyto projekty a nebudeme sami, kdo o část finančních prostředků bude žádat, tak je samozřejmostí, že čím dříve o dotace zažádáme, tak o to máme větší naději tyto ubývající dotace získat. Je velice pravděpodobné, že v příštích letech již nebude možnost o tyto dotace požádat, protože budou zrušeny nebo nebudou tak příznivé.
Tímto způsobem bysme nyní mohli uspořit až cca 40% celkových nákladů na regeneraci bytových domů a bytů samotných. Je samozřejmostí, že se rekonstrukcím žádné společenství vlastníků v blízké budoucnosti nevyhne, ale ne dříve, než by si samo naspořilo částku odpovídající různým opravám. Ovšem později si bude každé společenství vlastníků veškeré rekonstrukce dělat samostatně a za podstatně vyšší a naspořené peníze. Dále si veškerou projektovou dokumentaci budou muset jednotlivá společenství vlastníků nechat udělat samostatně a na vlastní náklady. Znamená to, že vše si budou jednotlivá společenství vlastníků platit pouze ze svého fondu oprav, pokud tam budou mít dostačující finanční prostředky.
 
Vzhledem k tomu, že společnost MUROM a.s. je povinna nám oprávněným nájemníkům převést byty do našeho vlastnictví na základě smlouvy se společností ČEZ a.s. za zvýhodněných podmínek (1183,- Kč atp.), považuje za svojí morální povinnost se nás zeptat, zda chceme, aby provedla za nás regeneraci a požádala tím o příslušné dotace.
Záleží to pouze na našem rozhodnutí, zda chceme, aby společnost nyní za svoje prostředky zpracovala dokumentaci a požádala o příslušné dotace. Společnost nemá povinnost tyto věci za nás dělat.
 
Co to pro nás budoucí vlastníky jednotlivých bytů do budoucna znamená? Znamená to pro nás relativně minimální investici, kterou budeme nadále a pravidelně platit do fondu oprav.
Pokusím se popsat situaci na příkladu.
Dnes platíme všichni nájem přibližně 25,- Kč za 1m² podlahové plochy. U bytu 1+3 se jedná zhruba o celkových 80 m². To znamená, že za tzv. holý nájem platíme přibližně 2000,- Kč. Tyto peníze jsme dříve platili ČEZu dnes MUROMu a po vzniku společenství vlastníků je budeme platit do fondu oprav, pokud si neodhlasujeme jinou částku.
 
Někteří lidé mají ovšem představu, že až v jejich domě vznikne společenství vlastníků, tak se budou snažit odhlasovat, aby platili do fondu oprav za 1m² třeba pouze 10,- Kč. Myšlenka je to pěkná, ale za takto malou částku vybraných peněz tito lidé a jejich společenství vlastníků neopraví nic a dále mám pocit, že to tito lidé nemyslí s naším majetkem moc dobře. Než naspoří na opravu budovy, tak jim tato dříve spadne, protože všichni víme, v jakém stavu budovy jsou. Je také možnost si vzít úvěr od banky.
Dnes je spočítáno a prokázáno, že aby se dalo do fondu oprav průběžně naspořit dostatek peněz na opravy, nesmí tato částka být nižší než 25,- Kč na 1m² podlahové plochy.
 
Pro nás to znamená, že pokud se zavážeme společnosti MUROM, že do budoucna po určitou dobu budeme nadále platit 25,- Kč za 1m² do fondů oprav a že máme zájem, aby za nás v nynější době vypracovali projektovou dokumentaci a požádali za nás o příslušné dotace, tak je společnost MUROM ochotna své vlastní peníze do projektu investovat.
Protože projektová dokumentace a věci související s dotacemi stojí milióny, tak společnost po nás bude vyžadovat k zahájení akce podepsaný souhlas.
 
Snad jsem vám nastínil co nejpodrobněji, co nás bude v nejbližších dnech čekat. Vzhledem k tomu, že vás mimo jiné i v tomto ohledu budou muset navštívit domovní důvěrnici, tak se v těchto dnech zpracovává cca dvou stránková informační zpráva, kde bude popsáno, co třeba znamená komplexní regenerace panelového domu, co regenerace zahrnuje, jaké nám přinese výhody nebo kdy s regenerací začít. Tuto informační zprávu si každý přečtete a sami se rozhodnete, co je pro nás důležité a výhodné. Já za svou osobu určitě tuto zprávu podepíši.   
 
Všem čtenářům a jejich rodinám přeji životní pohodu.
 

17.1.2010                                                                           Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

RE: jak?

(Václav Kucharský, 8. 3. 2010 21:33)

Vážený pane P.S. (Pavle), jsem na rozpacích, zda Vám mám zde odpovědět na Vaši otázku nebo nemám. Za svým rozhodnutím si vždy plně stojím, ale když napíšu, že určitě podepíšu, tak někteří, na „slovo vzatí odborníci“ budou říkat, že jsem koupený MUROMEM, protože oni to „určitě vědí“ a že MUROMU nadržuji. Když napíši, že nepodepíši, tak si rozumní lidé a těch je určitě většina řekne, že jsem blázen, když nechci podpořit dobrou věc. Můj postoj k revitalizaci a k dalším věcem, které se týkají našich domovů, je naprosto jasný, o tom se jistě přesvědčíte za dva dny na Mítinku v Kadani nebo Vám ochotně odpovím na Váš e-mail. Nechci, aby se zde řešily zbytečné dohady a zaručené zprávy. Mimo jiného jsem v některých článcích svůj názor jasně dal najevo.

jak?

(P.S., 8. 3. 2010 9:58)

Paní nechápu, ale pane Kucharský, jak se zachováte Vy? Teda spíš jestli podepíšete souhlas?
Díky Pavel.

RE: Nerozumím jedné věci

(Václav Kucharský, 7. 3. 2010 20:34)

Vážená paní Bartoňová, začínám si myslet, že je zbytečné, abych se nadále věnoval problému našich domovů. Čím dál se utvrzuji, že nemá význam, abych nájemníky s čímkoliv seznamoval na těchto stránkách, protože je asi nečtete. Pokud je čtete, tak potom nedovedu pochopit otázky, které ve Vašem příspěvku zazněly. Několikrát na ně zde bylo odpovězeno (Dotazník-regenerace vašeho panelového domu atp.). Nikde není napsáno, že máme platit dvojnásobné nájemné. Naopak někteří budou platit měsíčně o nějaké drobné méně než nyní, tak nevidím jediný důvod, proč by „do toho neměli u vás nájemníci jít“, jak píšete. Věřím, že každý rozumný člověk si dotazník a jiné dokumenty pozorně přečte a pak se sám rozhodne. Já si naopak myslím, že se najde jen málo jedinců, kteří by nesouhlasili s opravou domů za tak výhodných podmínek jaké nám zatím EU umožňuje.

Nerozumím jedné věci:

(Bartoňová, 6. 3. 2010 11:14)

Podpisem souhlasu s těmi dvaceti pěti korunami za m2 budu nyní hradit až do koupě mého bytu "dvojité" nájemné? Domnívám se, že by Murom,a.s. něla byty nejprve odprodat a pak nás následně žádat o tyto navýšené prostředky do Fondu oprav, nebo se mýlím?Nikdo v našem domě (až na malé výjimky do toho nepůjde.Nemůžeme si dovolit, z finančních důvodů, hradit dvojnásobné nájemné. Děkuji Vám za Vaši odpověď a zdravím Vás.

RE:reference

(Kucharský Václav, 22. 2. 2010 0:32)

Dobrý den, paní Marcelo nebudu zde psát, kde v Praze nebo jinde společnost MUROM provádí nebo má odborníky na revitalizaci. Ne, že bych nechtěl odpovědět, ale na středu 10.3.2010 Vás zvu na mítink do Kadaně kde se budete moci zeptat přímo zástupců společnosti MUROM, kam jsem je pozval. Další informace o mítinku napíši v krátké době na těchto stránkách. Děkuji.

reference

(Marcela M., 21. 2. 2010 19:31)

Dobrý den pane Kucharský,
chtěla bych Vás poprosit o uveřejnění SVJ, kterým již fa MUROM zajistila dotace a provedla zmíněné revitalizace panelových domů. Děkuji

Odpověď nejen "Sašovi"

(Václav Kucharský, 3. 2. 2010 1:51)

Dobrý den pane Sašo (Alexandře),
dovolte, abych předem, než Vám něco napíšu, poděkoval touto cestou lidem, kteří mě zde obhajují nebo píší ověřené věci a nelžou ostatním lidem v příspěvcích. Není mým zvykem, abych se míchal do vašich debat, protože mám dosti své práce a plané řeči nepřináší nic dobrého a jen jitří další emoce a nesváry. Na druhé straně nemohu připustit, abyste na těchto stránkách pane Sašo nadával a o všech lidech psal, že jsou ovce a podobně je urážel, jak jste to napsal v jednom z Vašich příspěvků. Naopak lidé nejsou ovce, jenom se někteří z vlastních důvodů od všeho drží stranou, ale v rozhodné době a v nouzi, jsou vždy připraveni pomoct. Napsal jste zde hodně věcí, které se nezakládají na pravdě. Není možné, abyste se do nekonečna schovával za anonymitu a psal věci, které nemáte ověřené a jsou lživé. Nejhorší na tom je, že snad máte radost z toho, že Vám lidé odepisují nebo se zde hádají. Debatu, která nabrala špatný směr, jste zapříčinil na začátku lživým příspěvkem, kde tvrdíte, pozor na Trojského koně, že víte o jaký podvod se jedná a že aby se proto nikdo neupisoval. Píšete, aby lidé nedovolili, aby společnost měla jakýkoliv podíl na našich bytech. Dále lžete o tom, že když společnost bude chtít, tak nás přehlasuje a budeme platit třeba holý nájem 5 000,- Kč. V příspěvku „Naposled“ lživě popisujete, že jste byl někdy do 20. 1. 2010 za třemi předsedy SV a že oni by do toho, aniž ví do čeho, tak jako zrovna Vy, nikdy nešli. Další lež, nikde jste nebyl, protože byste zde nepsal takové hlouposti a věci, které jsou všeobecně známé. U některých SV jsem v blízkém okolí Vašeho bydliště ověřil, že lžete. V dalších příspěvcích píšete, že jste z Chomutova a podobné bláboly. Nikdy nešlo o žádného Trojského koně, žádný podraz neexistuje a je vymyšlen pouze Vámi samotným. Neměl byste tyto vymyšlené věci nadále na veřejnosti prezentovat, mohlo by se stát, že napadení jedinci nebo společnost by s Vámi chtěla mluvit u soudu pro urážku, pomluvy, nekalou soutěž a šíření nepodložených zpráv. Kdyby jste znal alespoň trochu zákony, tak byste věděl jaké omezení a pravidla jsou při hlasování v SV a nestrašil byste lidi s 5 000,- Kč holého nájmu. Také byste neměl naivně psát, aby lidi nedovolili platbu do fondu oprav, aby tak nezískala společnost podíl na našich bytech. Takto to ani ze zákona nejde uskutečnit. Při Vašem věku byste se už neměl snižovat k tomu, že lidem nadále lžete, že jste z Chomutova a přitom bydlet v Klášterci nad Ohří. Do této chvíle jsem nechtěl na Vaše příspěvky reagovat, protože jste napsal příspěvek „NAPOSLED“ a já věřil, že už konečně přestanete lidi obelhávat a začnete se chovat rozumně. Ale protože jste se opět ozval, tak Vás chci upozornit, že Vaše příspěvky, ať budou kladně nebo záporně nakloněny situaci, nechám smazat. Nevadí, jakým dalším cizím jménem se zde podepíšete. Tyto stránky si platím, a tak taky vidím skutečné IP adresy pod všemi příspěvky, to znamená taky všechny Vaše, z kterých jste již psal a které někdo v příspěvku požadoval, aby byly uveřejněny. Nadále IP adresy nebudou uveřejňovány, chci, aby každý měl své soukromí a mohl tak lépe vyjádřit svůj názor a dotaz. Nechci, aby se sousedi nebo kamarádi po uveřejnění IP adres pohádali kvůli rozdílným názorům na věc. Tyto stránky ale nikdy nebudou podporovat provokace a lži, ať jsou zaměřeny proti komukoliv. Neodepisujte zde, pokud mi něco budete chtít, tak mi napište mail nebo mě navštivte. Článkem Vám podávám pouze pomocnou ruku a lidem odpověď na některé nevyřčené dotazy.

RE: Myslete

(Jirka Peleška, 27. 1. 2010 22:24)

Pepo nedivím se, že ten stát nestojí za nic. Lidi pořád argumentujou a to z nepodloženýma věcma a ještě dělaj jak sou mazaný, jako třeba teď ty.

1. Nikde jsem se nedočetl, že nám pan Kucharský doporučuje Murom, aby se o nás staral. A kdyby doporučoval, tak ho poslechnu, protože taky bydlí v paneláku a nikdy nezklamal. Naopak píše, že všechno záleží na nás a že se včas všechno dozvíme.

2. Od kterého poctivého nájemníka vyžaduje Murom penále za neexistující dluh. Dokaž to nebo nemel. Až to dokážeš, tak ti budeme věřit.

3. Kde konkrétně Murom zvýšil nájemné za opravy sklepních kójí a o kolik a komu neuvedl kde opravu provedl. Opravy provádí Městká energie.

4. Lžeš, že nechává dlužníky v klidu. Moji dva sousedi jsou dlužníci a dávno dostali možnost dluh splatit a teď jeden z nich domlouvá splátkovej kalendář. Všichni dlužníci ČEZU dnes Muromu do jednoho dostali dopis z právního odd. Muromu a musí pěkně platit. Navíc je to jejich věc jestli přijdou o svoje peníze.

5. Murom nenechává žádný šmejdy, aby devastovaly byty. Dává jim postupně vyhazov z bytů a kdyby si nechal Murom svoje byty ničit, tak by je pak hůř prodával, tak že zase kecáš.

6. Taky jsem slyšel Pepo, že máš na Šumavě chatu, ale že je nejhorší v okolí, protože se o ní moc nestaráš jako Murom o věci v Mostě. Je to ověřená pravda, asi tak jako ta tvoje.

7. Všude, nejenom v Kadani se opravilo a zateplilo bez Muromu hodně bytových jednotek. Taky v celý ČR. No a co si tím chtěl říct, myslíš, že ty stránky čtou lidi, který jsou z pralesa.

8. Každej i bez tvojí rady ví, že dnes nám s dotacema pomůžou i další organizace, ale za jakých podmínek. Ty znáš podmínky Muromu nebo naopak těch dalších organizací. Tak mlč a nech toho mlžení.

No zkrátím to, další chytrák se ozval, nebo je to jeden a ten samej, jenom změnil jméno. Proč tady pořád někdo potřebuje psát věci, který stojí za h.... Když něco potřebuju vědět, tak se zeptám. Je tu Murom, Městská energie, pan Kucharský a další možnosti. Manželce by si ty vymyšlený hovadiny neřekl co, protože by Ti v noci nedala za to že z ní děláš pitomce.

Ano

(Jan, 27. 1. 2010 19:31)

Souhlas

myslete

( Pepa, 27. 1. 2010 19:09)

Nevím proč pan Kucharský doporučuje Murom aby se o nás staral.Zkusme se zamyslet co pro nás Murom zatím udělal.
1. Od poctivých nájemníků vyžaduje penále za nexistující dluh.
2. Zvýšil nájemné za opravy lodžijí a sklepních kojí a neuvedl kde opravy provedl.
3. Dlužníky na nájemném nechává stále v klidu.
4. Nepřízpusobyvé nájemníky nechává stále devastovat byty.
Proč teda by se měl starat o náš bytový fond?
Taky jsem slyšel že Murom má bytový fond v Mostě
ale moc se o to nestará.
Plno bytových jednotek se již v Kadani opravilo, zateplilo i bez Muromu. Dnes vám s dotacemi pomůže
i jiná organizace.

pro všechny

(Martin, 27. 1. 2010 11:00)

Přesně tak, oddalováním revitalizace se pouze zhorší stav budovy a navíc ve výsledku bude nesrovnatelně dražší, navíc možnost využít dotace bude nenávratně pryč. Nehledě na to, že po dobu "šetření" budou všichni platit daleko více za vytápění a údržbu. Takže tento přístup rozhodně nikomu nepomůže.

prosašu

(titis, 27. 1. 2010 8:32)

Jenže než našetříte na zateplení bude to trvat dalších pár let a domy budou chátrat dále.

pro titits

(sasa, 26. 1. 2010 22:34)

nikdy jsem nepsal ze nechci nic platit, jen nechci platit nesmyslne. A to je rozdil. co si nasetrime za to opravime, a ne ze nekomu budeme cpat penize, ja tak ziju, na co nemam to nekupuju a pujicky si neberu. Dnes je moderni brat si pujicky a zit na dluh. A to ja nechci. Tot vse.

pro sašu

(titis, 26. 1. 2010 21:35)

ty by jsi radši bydlel ale nic neplatil já jsem bydlel v bytě kde bylo společenství před rokem a už v té době jsme platili 26Kč za metr čtvereční

Také si myslím

(Jiří M., 25. 1. 2010 21:03)

Také si myslím, že není důvod se Muromu zavazovat k čemukoliv. Jejím cílem, jako jakékoliv firmy je vydělávat, ne někomu z dobrého srdce nezištně pomáhat.Čím dříve si budeme o svých bytech a o svých penězích rozhodovat sami, tím lépe. Až si našetříme, tak budeme nakupovat.

Jiří Zelenka

(Bára, 21. 1. 2010 22:16)

Pozorně si přečtěte co v příspěvku píši. O panu Kucharském jsem tam nic nenapsala.Já si ho vážím za to co udělal a pořád dělá. Ale já tam psala o společnosti Murom !!!! Reagovala jsem na příspěvek "Revitalizace našich panelových domů". Když pořádně nepochopíte komentář, tak chytrákem nazývejte jen sám sebe!!!!!

Možná rada a nejmenuju se Saša ani Bára.

(Jiří Zelenka, 21. 1. 2010 18:50)

Dobrý den pane Kucharský, na začátku Vám chci hodně poděkovat za všechno, co jste pro lidi udělal a pořád děláte. Jste obdivuhodný člověk, mělo by se o Vás psát ve všech novinách a měli by jsme Vás dávat za vzor politikům ve všech televizních pořadech. Nedávno jsem o Vás četl, že podobným způsobem pomáháte v Litvínově, Praze i Ostravě. Když půjdete kandidovat do regionálních nebo dalších voleb, tak s jistotou máte hlasy mojí rodiny. Článek je mi úplně jasný, podal jste nám předběžnou informaci o tom co se bude brzo dít a na nás bude záležet až budeme mít víc informací jak se sami rozhodneme. Když čtu Vaše stránky a představím si kolik času nad nimi musíte strávit a jak drahocenné informace nám všem zdarma předáváte, tak si říkám jestli bych Vám neměl poradit, když lidi reptaj ať se na nás už vykašlete. Jak potvrdili dříve zástupci ČEZU a dneska i zástupci MUROMU, tak jste jediný člověk, s kterým určitý věci dojednávají a jste taky jediný kdo má veškerý informace o celkovém dění a pořád je prý v něčem popoháníte. Za to Vám velký dík. Všiml jste si jak lidem otrnulo a jak berou jako samozřejmost, že za ně pořád bojujete a o všem je informujete? Já bych je nechal na pospas své chytrosti. Co by asi většina z nás dělala, kdyby do dnešního dne, od první nabídky, která přišla někdy v květnu r. 2008 od ČEZU, neměli žádnou informaci. Všechno co do dneska o prodeji víme jste zařídil vy nebo jste nám o tom napsal. O čem se budou lidi doma nebo v hospodě dohadovat, když jim nic nenapíšete. Zkuste je do doby, než je MUROM vyzve ke koupi bytů neinformovat o ničem ani jim neporadit, když o to asi nestojí. Jen tak si zase uvědomíme, jak cenné věci pro nás děláte a kolik peněz a času vás to asi stojí. Pak už nikdo určitě nenapíše jako paní Bára v příspěvku, že aby „jen tak někdo chtěl pomoct, tak tomu že opravdu nevěří“. Tím jasně píše, že to jen tak zdarma neděláte. Nebo pan Saša jak si dovolí lhát, že všechno ví. Čtu každý Váš článek a taky ho vyvěšuji v celém baráku a všichni mi zatím poděkovali. Když delší dobu nic nenapíšete, tak už se mě sousedi ptají co se děje. Přestaňte lidi informovat a kdo bude chtít informace, tak Vám bude muset, jako hodně z nás, napsat na Váš mail a vy sám rozhodnete, komu informace dáte. Vzniknou z toho hlouposti a lži, ale to dneska lidi dělají stejně. Vy se s tím ale nebudete muset otravovat. Ostatní chytráci ať si provolají svoje kredity při shánění informací, které nikdy nebudou ani poloviční proti těm co nám bezplatně do teplých bytečků poskytujete. Máme jako nájemníci před sebou asi půl roku možná víc času než všechno koupíme, zaplatíme a sami se budeme rozhodovat. Tak zatím hurá do nevědomosti. Prosím Pane Kucharský dál za nás bojujte a dál pište články a informace. Napsal jsem to jenom, aby si těch pár chytráků uvědomilo, co pro nás vlastně pořád děláte a jak by to taky mohlo dopadnout.

zamyšlení

(Bára, 21. 1. 2010 14:40)

Já bych to s Muromem taky neviděla, tak růžově. Jsou i jiné společnosti, které dokáží obstarat dotace. No jsem zvědavá jak vše dopadne. Doufám že dobře. Ale jen tak ,že někdo chce pomoct.Tomu opravdu nevěřím.

NAPOSLED

(SAŠA, 20. 1. 2010 17:41)

Můj příspěvek byl pro zamyšlení a přiznávám byl trochu tvrdší, ale lidi jsou ovce, a to jsem se přesvědčil když nám přišel první dopis od Čezu, všichni z našeho baráku (chomutov) chtěli jít do soutěže,kdýž jsem chtěl zaplatit právníka aby nám poradil co proti tomu udělat, tak jsem byl hlupák a tisíc jinných věcí. A dnes když varuji před podivným jednáním Muromu, tak jsem ještě něco horšího, lidi jsou opravdu hloupé ovce.A neříkám aby jste nezateplovali, ale rozumně. Mluvil jsem s 3 předsedy SV. Podle nich se to tváří jako dobrá nabídka,ále nikdo by do toho nešel, protože už mají zkušenosti,a my co začínáme nevíme nic co a jak. Ale víte co ? dělejte si co chcete,pokud to dopadne jak myslím tak nejlepší řešení bude prodat byt, a koupit jinej jinde.

Pro Sášu

(Tomáš, 20. 1. 2010 8:48)

Na takové reakce je přinejmenším velmi brzo.To co bylo Václavem popsáno je základní prvotní informace k zamyšlení.Pro souhlas k jakékoliv spolupráci je třeba mnohem více a přesnějších informací a jsem přesvědčen,že nám k rozhodování budou jistě k dispozici.Že se může jednat o "Trojského koně" samozřejmě připouštím.Stát se může cokoli.Je však věcí každého,jak se potom rozhodne popř. s pomocí nezávislé právní porady tak,aby nebyl oklamán.Dle mého názoru by takováto spolupráce s firmou Murom za jasných podmínek byla jistě výhodná a do budoucna by nám ušetřila mnoho času nervů a jistě i financí.Opakuji ale za přesně daných a smluvně/právně/ ošetřených podmínek.