Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpověď na růžový dokument ČEZu

26. 10. 2008
Vyjádření k dokumentu, s kterým jste se již od 16.10.08 měli možnost seznámit na vývěsce ČEZ - v poště atp.
Název dokumentu ČEZu:
ČEZ a.s.
Informace o postupu prodeje bytového fondu - říjen 2008
 
 
Předmluva k odpovědím na dokument ČEZu
Tento dokument by jste si měli vzít k ruce a porovnávat způsob, jak se snaží ČEZ obhajovat své nedostatky a svojí neomalenou drzostí dělat z občanů hlupáky a těžce podceňovat jejich myšlení. Představitelé ČEZu, asi zapomínají, že zaměstnávají lidi, kteří se musí spoléhat při své práci pouze na svůj rozum, když řídí a provozují tak náročné zařízení jako je chod elektráren. Vezmu-li stránky jak jdou po sobě, tak se ani nemusím snažit moc přemýšlet, abych poznal s jakou tvrdošíjností a neschopností se nám představitelé ČEZu snaží předkládat pořád stejné věci i když kosmeticky upravené. Nic to ovšem nemění na věci, že my nájemníci požadujeme odkup tzv. technologických celků za zbytkovou cenu a všichni nájemníci za stejných cenových a právních podmínek !!!
Jediné co je na tomto dokumentu zarážející je to, že ho do oběhu mezi zaměstnance a na vývěsku ČEZ rozšířil po schůzce s vedením ČEZu pan Jiří Novotný, jak mě pořád připomínáte, předseda odborové organizace z již neexistující elektrárny ETU I. Asi generální ředitel ČEZ Správa majetku pan Ing. Jan Kalina věděl moc dobře na koho se spolehnout podle hesla „koho jídlo jíš, toho píseň zpívej“. Ale mohlo by se také stát, že jeden nebude mít koho krmit a druhý už by také mohl dospívat. Je smutné, že jsem nepatřil k těm asi 27 osobám, kteří den po schůzce se zaměstnavatelem, to je dne 16.10.08 dopoledne dostali od pana Novotného dokument k přečtení. Proč také, vždyť jsem jen jeho známý (kamarád) a bývalý kolega ze směny a nic tak důležitého, co by se mě samotného týkalo, v dokumentu asi není. Nebo právě naopak? Je taky pěkné, že pan Novotný obvolává své známé a z každého města má určit dva zástupce z řad důchodců, kteří nás prý budou zastupovat při jednání se zástupci ČEZu, ale pozor, mě neoslovil, protože já (Kucharský) nesmím být mezi těmito lidmi. Kdo z odborových organizací pověřil pana Novotného, aby se o problém najednou začal zajímat takovým způsobem, když doteď neměl nad rámec svých povinností o tuto záležitost nejmenší zájem a proč začal dělat věci nahrávající představenstvu ČEZu. Dne 14.10.2008 mi při společném rozhovoru ještě řekl, že spolupráce semnou mu nedělá žádné potíže. Vzhledem k tomu, že se mi žádný z předsedů odborových organizací do dnešního dne, to je 26.10.08 neozval, ač mi to přislíbili, tak jsem uznal za vhodné, že uplynula dost dlouhá doba od 15.10.08, abych reagoval na dokument a nynější spolupráci mezi odbory a mnou. Touto cestou zároveň vyzývám členy všech závodních výborů, aby mě co nejdříve kontaktovali nebo mě pozvali na sezení jejich závodních výborů. Kontakt na mou osobu mají všichni předsedové. Jen tak se zamezí případnému nedorozumění mezi mnou a odbory.  
 
 
Dokument strana 2 - Bytový fond ČEZ – současný stav
 
Procento bytů užívaných zaměstnanci...
ČEZ pořád argumentuje s tím, že má pouze 20% nájemníků, kteří jsou jeho kmenovými zaměstnanci. To ale nikoho nezajímá, protože v době, kdy byly byty zaměstnancům slibovány, tak bylo těchto kmenových zaměstnanců 91%. To, že se chytře ČEZ privatizací zbavil údržby atp., kterou převedl k soukromým firmám a většinu ostatních zaměstnanců propustil nebo se zaměstnanci dožili důchodového věku a odešli na zasloužený odpočinek, nemění nic na věci a je to spíše k politování, jak se k těmto již bývalým zaměstnancům ČEZ chová.
 
BF byly zvažovány všechny varianty...
Dále je lež, že byly zvažovány všechny možné varianty při prodeji BF. Od doby, kdy jsem se postavil proti chování ČEZu, tak se objevila již další několikátá a jedině možná varianta, kterou jak interní právníci tak externí advokátní poradny zvažují. Pořád se ale ještě nepropracovali k variantě, kterou na ČEZu požaduji já a ostatní nájemníci. Ale my máme čas a ten ukáže pravdu a jedinou možnou variantu.
 
Zatížení bytového fondu pohledávkami...
Za skoro nehoráznou drzost považuji to, že si někdo s představitelů ČEZu může dovolit stěžovat, že je bytový fond zatížen pohledávkami za 33 mil. Kč. Jak je možné, že jsou tito lidé ještě ve svých funkcích, když se neřídili Obchodním zákoníkem a nechovali se jako dobří hospodáři. Jak je možné, že na tyto dobré hospodáře nikdo z akcionářů nepodal žalobu, že došlo k tak velkým pohledávkám? Jak je možné, že tyto neschopní hospodáři zastávají pořád stejná místa nebo dnes už lepší? Naše legislativa totiž umožňuje jak si své peníze ohlídat, ale také nechat potrestat gaunery. Proč se tak nestalo a ČEZ si ještě dovolí nám svojí neschopnost podávat jako jeden z argumentů na svou obranu?
 
Dokument strana 3 - Bytový fond ČEZ
 
Strategie prodeje bytů byla projednávána...
Není důležité kdy a kde byla projednávána strategie prodeje bytů, ale důležité je co se projednávalo, jaké byly návrhy, kdo přesně byl přítomen a co navrhoval. Nejdůležitější je ovšem výsledek jednání a ten se zatím rovná nule.
 
 
Odborová organizace ČEZ...
Jasně mezi řádky čtu, přeloženo do češtiny, že odborové organizace na elektrárnách byly o prodeji a zamýšlených krocích proti lidem seznámeny, přestože teď dělají překvapené. Protože důrazně nezasáhly, tak ČEZ může dnes konat tak jak koná a odbory mu musí potichu ještě pomáhat? To se pak nedivím tomu, jak se chová pan Novotný a nevěřím také, že takto koná se souhlasem svého závodního výboru. Nemám informaci, že by ho závodní výbor pověřil k zákulisnímu jednání s kýmkoli nebo že by takto jednal po domluvě s předsedy závodních výborů na ETU II, EPRU I a EPRU II. V případě, že pan Novotný netáhne za jedem provaz se mnou, tak jde proti mně a je jedno jak se to bude snažit zdůvodnit.
 
Dokument strana 4 – Informace poskytnuté nájemníkům
 
Článek na intranetu..
Je mi upřímně líto, že ČEZ nemá lepší argumenty než jak kvalitní byly poskytnuté informace nájemníkům. Napsaný článek na INTRANETU má pro všechny nájemníky asi takovou cenu, jako když řeknu slepci „podívej se, jak jsou ty stromy na podzim krásně barevné“. Slepec nevidí a skoro žádný z nájemníků nemá intranet.
 
Dopis nájemníkům...
Nevím jaký dopis byl kdy někomu z nájemníků doručen. Zatím jsem se s nikým na okrese Chomutov, kdo by obdržel dopis s informací o členění bytového fondu nesetkal, ač jsem se ptal celého zástupu lidí. Tak to znamená, že nám ČEZ a.s. opět na svojí obranu lže.
 
Právní podpora...
Obdivuji advokátní kancelář, která zpracovala několika řádkový informační materiál. Ne pro odbornost, ale pro odvahu, že si tuto práci nechala zaplatit. Na druhou stranu proč by né, když to někdo zaplatí, taky uznávám, že je to práce nadmíru vysilující a zodpovědná, napsat do internetového vyhledávače dvě slova „Obchodní zákoník“ a pak si pohodlně vše o družstvu přečíst, popřípadně to nechat vytisknout. Pro vedoucí a pokročilejší právníky se naskýtá možnost jak oslnit, proto mohou vepsat do vyhledávače „zákon č. 513/1991 Sb.“ a pak najít „Hlava II §221“. Obojí je stejné, ale druhé se lépe prodává. Tak vedoucí pracovníci a právníci z advokátních poraden nezaváhejte, ať vás někdo nepředběhne.
PS. Pražáci pozor, v Kadani to zvládají děti na základních školách za 20 min.
       Ale nikomu to neříkejte.
 
 
Finanční podpora nájemníků...
Jako další se ČEZ ohání kolektivní smlouvou a možností půjčky. Tak to je zrovna jedna z lumpáren, kdy vedení ČEZu tuto možnost dříve nenabízelo a poprvé tuto možnost nabídli dne 13.10.08 a to pouze nynějším zaměstnancům ve výši 200 tisíc Kč a přinutili zaměstnance do podpisové akce, kde se museli při tzv. průzkumu podepsat, zda by chtěli půjčku nebo nechtěli. Všichni zaměstnanci podepsali odmítnutí této nabídky. To znamená, půjčíme vám peníze, ale vy si připlatíte ze svého a byty koupíte za tržní hodnotu. A vaši sousedé, kteří už nedělají u ČEZu, důchodci ČEZu a ostatní bývalí zaměstnanci, kteří pracují v údržbě, ale pod jinou společností, tak ty ať skočí třeba z Nuselského mostu nebo ať jdou vykrást banku, aby peníze na koupi bytů nějak sehnali. To by ČEZu totiž vyhovovalo, aby jsme porušili jednotu a přestali držet při sobě. Tímto způsobem štvou nenápadně lidi proti sobě a není pravda, že je to starost o své zaměstnance. Proč neměli starost hned od začátku, ale až nyní, když jim dělám potíže? Posílají souseda proti sousedovi, který už u ČEZu nepracuje, děti proti rodičům, kteří pracují v zprivatizované údržbě nebo už jsou třeba v důchodu, ale syn je pořád zaměstnanec ČEZu. Příště třeba přijdou s tím, že zaměstnanci ČEZu mohou byty koupit přednostně, protože domy prodají nějaké jóóó dobré realitní společnosti a dají nám všelijaké záruky, že tato společnost nám ostatním také prodá byty za „slušné ceny“ a tak se ČEZ v pohodě zbaví odpovědnosti a zabije tak dvě mouchy jednou ranou. Když chce ČEZ „pomoc“ nynějším zaměstnancům, tak až nám odsouhlasí prodej technologických celků (panelové domy s byty) za zbytkovou cenu, tak teprve pak na samotný nákup mohou tyto půjčky svým zaměstnancům nabídnout. Do této doby by se měli chovat slušně a nezkoušet praktiky, jak lidi rozhádat nebo obelstít.
 
Dokument strana 5 – Současná situace ½
 
Petice nájemníků v severních Čechách...
Kontrolou podpisů petice bylo zjištěno, že 13 podepsaných nájemníků má dluh nad 100 tisíc Kč. Co si myslím o dobrých hospodářích, kteří nezabránili takovým dluhům, popisuji výše. Podstatné ale není, jaké kdo má dluhy, ale že všichni, tzn. 1695 podepsaných lidí, souhlasí s obsahem petice, která byla napsána formou osobního dopisu pro generálního ředitele ČEZu pana Martina Romana. Nad touto skutečností by se měli pánové v Praze zamyslet a ne mrhat časem a hlavně penězi akcionářů nad zjišťováním totožností podepsaných lidí. Na jedné straně se ČEZ v tisku a médiích chvástá, jak na rozhodování ČEZu nemá petice žádný vliv, ale na druhé straně se na ČEZu petice pitvá a skloňuje ve všech pádech. Tak se prosím už začněte chovat jako dobří hospodáři a ne jako hokynáři.
 
 
Stanovisko společnosti ČEZ...
Nechápu, proč pořád říkají zástupci ČEZu, že nás chápou, ale že je legislativa na jejich straně. To, že je špatná legislativa přeci všichni víme. Pokud mě ale někdo chápe, tak se mě snaží také pomoci. Ze strany ČEZu ale žádná rozumná pomoc nebyla nabídnuta. Vymýšlí se samé vychytralé varianty, které jsou vždy jediné možné, a pak další varianta je samozřejmě taky jedině možná. Nevím, proč mě třeba nepozvou k jednání a spolu se nepokusíme špatnou legislativu změnit. Je lepší pozvat někoho, kdo jim vše odkývá, ale do ničeho nepopulárního je nenutí, hned přijme návrh ČEZu a začne ho prosazovat při navazujícím jednání.
 
Dále jsme pořád poučováni o tom, že přímý prodej nájemníkům byl v minulosti napaden. Nebylo to ale většinou proto, že ČEZ chtěl prodávat za zbytkovou cenu, ale že se choval jako byrokrat a skoro všude jinak. Některé soudní spory trvají dodnes.  Třeba byty v Praze – v této lokalitě došlo k pozastavení prodeje z důvodu nabídky Pražské správy nemovitostí, která nabídla vyšší prodejní cenu a v jejímž důsledku došlo na základě rozhodnutí představenstva ke zrušení nabídek prodeje dříve podaných jednotlivým bytovým družstvům v lokalitě Praha.
V této souvislosti ČEZ zažalovalo 31 těchto právnických osob (bytových družstev), z toho 17 z nich se sdružilo ke společné žalobě. Podobných příkladů je několik.
 
Jako další se ČEZ holedbá, že stávající nájemníky zvýhodnil, že je s předstihem informoval o prodeji a tím jsme se mohli s dostatečným předstihem připravit na soutěž. Tak toto je lež následována hloupostí. Vhozením letáků do všech schránek na dopisy, tudíž i do schránek, které jsou přiděleny bytům, kde nikdo nebydlí a kde se dodnes tyto letáky nacházejí, nikoho ČEZ nezvýhodnil. Letáky leželi nějakou dobu na Městské energii s.r.o. atp. a dále o této akci věděl každý, kdo měl známé na této správě budov nebo zde pracuje. Letáky nebyly v obálkách a pak je roznášeli domovníci. Dále nevím, jak se měl kdo s předstihem na něco připravit, když ani ČEZ dnes neví, kdy se co bude prodávat a nejsou jasné ani podmínky prodeje. To je jako když za vámi přijdou z pohřebního ústavu, že jednou zemřete, ale oni to nikomu dalšímu neprozradí. Vy se ale můžete s předstihem na tuto možnost připravit. Zatím neví, kdy zemřete a kolik pohřeb bude stát, ale jejich informace vás zvýhodnila proti ostatním žijícím.
 
Dokument strana 6 - Současná situace 2/2
 
Trvalo jim to, ale už na to došlo, prý jsem uvedl nepravdu, že ČEZ hodlá prodávat byty v DRAŽBĚ. Tak chci jen podotknout, že jsem nikdy nic takového asi neřekl a ani nenapsal. Tímto mě naopak uráží výrok představitelů ČEZu. Protože nejsem žádný pumprdlík tak to pánům z ČEZu prominu. Ano na stránkách, které jsem založil (WWW.kucharskyproticezu.estranky.cz) se vyskytuje v článku dvakrát slovo dražba, ale musím podotknout, že se páni z ČEZu špatně dívají, protože to nejsou má slova. Jsou to slova citovaná předsedou ČSSD panem Jiřím Paroubkem a článek je převzat z tiskové konference, kterou jsem s tímto pánem měl 6.10.08 v Litoměřicích. Pokud chcete pana Paroubka nařknout z hlásání nepravd, tak hurá do toho hrdinové. Mohu vám jenom poradit, aby jste předtím nahlídli do některého naučného slovníku a tam se dozvíte, že když jedna společnost nabízí něco za úplatu druhé společnosti, ale další společnost má možnost druhou společnost přeplatit a nabízenou věc koupí, tak se jedná o obchod, soutěž, dražbu atp. Naše situace je od začátku totožná a pozdější formulace ČEZu na tom nic nemění.
 
Naopak já tvrdím o pánech z ČEZu, že lidem říkají nepravdy. Není pravda, že ČEZ vždy prodával v minulosti bytový fond za tržní ceny. Například v roce 2003 v Lounech prodávali panelové domy, kde se byt 1+4 prodával za 140 210,- Kč, i když se jinde v okolí a městě podobné byty prodávali za 250 až 380 tisíc. Jakému riziku byli tentokrát vystaveni ředitel sekce Správa majetku Ing. Jaroslav Lang nebo vedoucí odboru Správa a řízení NNM pan Ing. Jiří Köhler, kteří podepisovali dotyčné smlouvy. Proč nebylo jejich rozhodnutí považováno za jednání v rozporu s péčí řádného hospodáře?
 
ČEZ píše, že vždy jednoznačně prohlašoval, že bude vybrán zájemce poskytující dlouhodobé záruky nájemníkům. Už mě ani nebaví pořád psát, že ČEZ lže. Ani toto tvrzení není pravda, protože v letáku, který jsme s tzv. předstihem obdrželi, není nic takového napsáno. Naopak jsme vyzýváni, že se také můžeme účastnit v soutěži o koupi našeho bytového domu, když vytvoříme právnické osoby. To jen potvrzuje mé domněnky, že jsme byli dopředu vyřazeni ze soutěže, protože dle dnešního tvrzení by byl vybrán kvalitní zájemce s dlouhodobými záruky. To samozřejmě nově založené družstvo být ani nemůže. Nebo jsou to jenom hloupé fráze a ve skutečnosti je jedno, kdo vyhraje. Hlavně že zaplatí a tím ukáže, jak je kvalitní. Přitom podepíše podmínky, které ČEZ později nebude kontrolovat, zda jsou dodržovány a my se o své práva pak můžeme jen soudit. Chytré co?
 
Jako směšnou záležitost posuzuji fakt, zda se dá dopis podepsaný cca 1700 občany adresovaný generálnímu řediteli ČEZu považovat za petici či nedá. Předem bylo rozhodnuto, protože jsem petici psal jako osobní dopis panu Martinu Romanovi. Zákon č. 85/1990 Sb. znám velice dobře, a proto jsem tento dopis označil jako petici dle §1 petičního zákona, abych nemusel zakládat petiční výbor atp. Dále vím, že ČEZ je obchodní společnost, ale podstatné je, že mi pan Ing. Ivan Lapin jasně potvrdil svou odpovědí, že tento dopis s podpisovými archy považuje za petici. Cituji odpověď: V příloze Vám zasílám potvrzení generálního ředitele společnosti ČEZ a.s., potvrzující skutečnost převzetí Vaší petice, kterou jste mi osobně doručil dne 27.8.2008.
Zároveň mi potvrdil pan generální ředitel Dr. Martin Roman, že také považuje dopis za petici. Cituji odpověď: Potvrzuji převzetí petice NE, prodej bytů a bytových domů za tržní hodnotu!!!“ včetně 63 kopií podpisových archů, kterou doručil pan Václav Kucharský dne 27.8.2008 panu Ing. Ivanovi Lapinovi, řediteli divize Správa, ČEZ,a.s. Co dodat, snad jen to, že by už mohli někteří lidé ČEZu konečně přemýšlet o tom, co je obsahem petice a ne jak je petice napsaná.
 
Dokument strana 7 - Tržní cena – chápeme tento pojem všichni stejně ??
 
Tržní cena...
Několik poznámek k obvyklé ceně a tržní hodnotě. Obvyklou cenou se podle zákona č. 151/1997 Sb. ve znění zákona č. 121/2000 Sb. rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. To znamená, že se v našich městech prodávají byty draze, tak nám ČEZ nabídne také drahou, ale obvyklou cenu.
Význam slova „obvyklý“ je podle Slovníku spisovné češtiny „běžný, pravidelně se opakující, odpovídající zvyku“. Chodíme-li nakupovat potraviny, víme, jaká je jejich obvyklá cena, neboť jejich cena nebude sice ve všech obchodech stejná, ale bude se pohybovat obvykle v nějakém relativně malém cenovém rozpětí. Pokud se stane, že čerstvý rohlík stojí jeden den v jednom obchodě neuvěřitelných 0,50 Kč, není to ovšem jeho obvyklá cena, když víme, že obvykle stojí 2,50 Kč. Chceme-li si koupit automobil nějaké značky, ať nový nebo ojetý, obejdeme několik prodejen nebo autobazarů, koupíme si inzertní noviny a víme, jaká je obvyklá cena automobilu, který bychom si rádi pořídili. Provedli jsme totiž analýzu trhu. A to je odpověď na otázku, jak se zjišťuje obvyklá cena. Právě a jedinětakovou analýzou trhu a nijak jinak .
 
Pro ujasnění terminologie je nezbytné vysvětlit základní pojmy, především rozdíl mezi pojmy cenaa hodnota. Jejich definice je převzata z mezinárodních standardů pro oceňování.
Cenaje pojem používaná pro částku, která je požadovaná, nabízená nebo zaplacená za zboží nebo službu. Je historickým faktem, žecena je konkrétní vyjádření určité pevně dané částky, tedy je přesným číslem. Podle zákona č. 526/1990 Sb. je cenou peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo vytvořená pro oceňování zboží, dalšího majetku a majetkových práv k jiným účelům.
Hodnotaje ekonomický pojem týkající se peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají.
Hodnota není faktem, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase podle konkrétní definice hodnoty. Nelze tudíž hovořit o přesném čísle, ale pouze o možném optimálním rozpětí.
Tržní hodnota nemovitostíje většinou definována jako hodnota, jíž je s největší pravděpodobností možno dosáhnout v dané době a v konkrétních podmínkách trhu s nemovitostmi.Přitom se předpokládá, že oběma stranám jsou známa všechna relevantní fakta o předmětu prodeje, jednají tedy se znalostí věci obezřetně a bez donucení.
V současné době se používá pojem cena obvyklá, kterou do právních předpisů zavedl zákon č. 151/1997 Sb. Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění.
Podle současných mezinárodních standardů pro oceňování se vžil názor, že dřívější pojem "obecná cena nemovitostí", která se dnes nahrazuje pojmem „obvyklá cena“,odpovídá současnému pojmu "tržní hodnota nemovitostí".
 
Tržní cena čili kupní cenaje pevná částka neboli cena, která byla v daném místě a čase za určitou nemovitost skutečně zaplacena. Tuto cenu nelze v žádném případě předem vypočítat, lze ji pouze dodatečně zjistit z kupní smlouvy.    
 
Z výše uvedeného výkladu tedy vyplývá, že znalec může pouze na základě analýzy trhu odhadnout buď obvyklou cenu, pokud tam existuje trh, nebo se pokusit odhadnout tržní hodnotu nemovitostí, pokud tam trh neexistuje. V žádném případě však nelze obvyklou cenu ani tržní hodnotu stanovitjako nějaké přesné číslo.
 
Proto vás všechny také vyzývám, aby jste si prohlédli své byty a domy. Každý z vás nájemníků, by si měl jakékoliv, i malé závady, napsat na papír a popřípadně tyto závady nafotit. Jedná se o závady typu, praskliny i prasklinky na zdech, špatná okna, nerovnosti podlah, rozbité vestavěné skříně, špatný stav umakartových jader, špatná elektroinstalace, vodovodní rozvod, špatný stav topení v bytech a nebytových prostorách, nezateplené domy, tekoucí střechy, plíseň v bytech a sklepních prostorách, rozbité výtahy, zničené opláštění budov atp. Je to velice důležitá věc pro snížení ceny za naše domovy. Také vás žádám, aby jste tyto informace nikomu neposkytovali, já vám všem sám oznámím, až bude příhodná doba, co s těmito poznámkami o závadách máte udělat. V případě, že vás někdo osloví a bude vám vykládat, že chce tyto informace, aby mi je předal, tak mi to napište nebo mě nejdříve kontaktujte.
 
 
 
 
Dokument strana 8 - Varianty dalšího postupu – předkládané orgánům ČEZ...
 
Asi se rozbrečím nad snahou ČEZu, jak se nám snaží pomoci. Co peněz a úsilí je to už stálo a my to ani neoceníme a pořád trváme na svém, že chceme koupit bytové domy za zůstatkovou hodnotu a všichni nájemníci za stejných podmínek, jako to kupovali občané v tomto právním státě před námi.
 
Při čtení dokumentu zjišťuji jaké potíže s prodejem našich domovů na ČEZu mají, jednou není postup, který vymysleli v souladu s podnikatelskou strategií ČEZu. Další postup je velmi zdlouhavý a nákladný, další je protiprávní nebo se postup těm zatraceným nájemníkům nelíbí atp.
 
Nyní píší, že už zase na ČEZu vymysleli variantu, kterou nám doporučí. Já bych jim také chtěl něco doporučit. Nevymýšlejte něco, s čím nikdo nebudeme souhlasit. Z poslední varianty je jasné, že nám chtějí doporučit, aby jsme koupili byty zase za tržní hodnotu. Prý ověřují právní možnosti. Nemusí nic ověřovat, protože je jasné, že jako dalších několik předešlých variant, které nám ČEZ nabízel, bylo právně průchodných, tak jako bude zajisté i tato. Potíž je ale v tom, že jsou na ČEZu všichni hluchý, když neslyší, co chceme my od nich. Proč mi ČEZ nepomůže, když to s námi myslí tak „dobře“ a tak strašně nás „chápou“? Proč sama společnost ČEZ a.s. neosloví vládu, aby jí řekla, že nám chtějí pomoci v našem oprávněném požadavku. Přestože nám ČEZ pořád dokola jako papoušek, který se naučí jednu větu říká, že se musí chovat jako „řádný hospodář“, tak vím, že si ČEZ moc dobře uvědomuje, že byty stavěl pro své zaměstnance v éře socialismu státní podnik Československé energetické závody a že jejich část přešla zadarmo na ČEZ v roce 1992 v rámci vkladů majetku, společně s elektrárnami a dalšími budovami. Kdyby se tak nestalo, tak by měl ČEZ ještě dnes tzv. holé zadky a neměl by miliardové obraty. Protože my jsme byli státem jako daňový poplatníci o tento majetek okradeni, tak si dnes ČEZ může vyskakovat i na vládu, tak jak to činí. To samé si jistě uvědomuje vláda ČR. Je mi jedno, který zkorumpovaný úředník kdysi rozhodl, komu a za co se bude majetek přidělovat. Není mi ovšem jedno, kdyby dnešní vláda byla stejně zkorumpovaná a nenašla by způsob jak nám pomoci. Zajímá mě, proč nesedneme k jednomu stolu, to znamená Kucharský, zástupci ČEZu, ale tím nemyslím nějaké škrabálky nebo tzv. mluvčí (papoušci). Dále členové vlády, ministr průmyslu a obchodu, předseda vlády, předsedové politických stran ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL a strany Zelených. Dále zástupci odborů a tento společný stůl by měl být prostřen v televizním studiu, aby všichni viděli o co komu jde a jak se kdo k problému staví. Toto není utopie, ale běžný akt v právním státě, který se pyšní slovem „demokracie“. Dále by se zamezilo různým „zaručeným“ zprávám a byrokratickým praktikám, které v této společnosti jenom kvetou a jak vídáme každý den, tak zasáhly vládu, odbory, soudy a snad každé místo, kde se jedná o peníze. Pro pořádek v této zemi jsou peníze na prvním místě.
 
 
 
 
Dokument strana 9 - Bytový fond = problém vždy a všude...    
 
Zde nemám co bych dodal, snad jenom to, že z nás ČEZ dělá neandrtálce, kteří bydlí v jeskyních, kteří nečtou denní tisk a nesledují média.
Také zapomněli pánové z ČEZu k seznamu s problémy a potížemi připsat města jako jsou KADAŇ, CHOMUTOV, KLÁŠTERC NAD OHŘÍ a JIRKOV.
Nebo jsou snad oni neandrtálci a do jejich jeskyní se zpráva o těchto městech ještě nedostala? Nevím.
 
Dokument strana 10 – Závěr – další kroky...
 
Přestaňte platit z peněz akcionářů, jako „dobří hospodáři“ renomované právní kanceláře a instituce, protože kdyby jste tyto veškeré a ušetřené peníze věnovali jako dar občanům na koupi jejich domovů, tak by jsme se dnes už asi neměli o čem bavit, protože obyvatelé domů by měli své domovy zadarmo a ještě by jim zbyli peníze na dovolené.
 
Při dalším opakovaném jednání s odbory ale pozvěte jiné odboráře, než kterým vy jako zaměstnavatelé z 95%  vyplácíte jejich platy. Případně pozvěte z odborových organizací ty lidi, které bude delegovat jejich odborová základna nebo jiné zástupce z výboru základních organizací. Také se neurazím, když budu na tato jednání zván já (Kucharský). Nemám totiž rád písničku „kujme pikle, pikle kujme“. Zatím z odborářů přesvědčil o tom, že mně a všem lidem, kterých se to týká, bude pomáhat a pomáhá nejvíce předseda odborové organizace ETU II pan Štěpán Rodina. Také upozorňuji na to, že v žádném případě nenechám přebrat iniciativu ve vyjednávání za naše domovy odborovým organizacím, ač by se o to snažily, ani nikomu jinému. Věřte, že až uznám, že je jednání u konce s tím, že jsem dosáhl vyřešení problému, tak to všem oznámím a nechám formality dopracovat v orgánech k tomu pověřených.
Je smutné, že si při mém boji o naše domovy musím dávat pozor i na odbory, které by měly potit krev, aby si zasloužily úctu své základny. Před pár týdny ještě prakticky nedělali nic. Musel jsem je probudit a když jsou vzhůru, tak abych si snad na ně dával pozor? „Nedávno“ se ještě jmenovali ROH (revoluční odborové hnutí). Že by se dnes naši revolucionáři v odborech hnuli, jen když z toho něco kápne? Nemusí to být vždy jen peníze. Proto chci touto cestou vzkázat pánům z ČEZu, nejsou všichni odboráři stejní a základní organizace může mít jiné smýšlení, než vám vykládají jejich předsedové. Když se na své předsedy základní organizace rozlobí, tak je podle stanov můžou z jejich míst také odvolat. Protože předsedové musí dělat to, co jim jejich základní organizace a výbory nařídí, pokud to není protiprávní jednání nebo trestní čin. Není důležité, co by chtěl předseda prosazovat, ale důležité je to, co chtějí ostatní odboráři. Tak se na ČEZu moc na vyplácené platy předsedů nespoléhejte.
 
Až se budou opět orgány ČEZu, představenstvo a dozorčí rada zabývat problematikou s cílem schválit optimální variantu postupu, tak říkám, že ta varianta zní: „PRODEJ ZA ZBYTKOVOU CENU a VŠEM NÁJEMNÍKŮM BEZ ROZDÍLU, ZA STEJNÝCH PODMÍNEK“
 
Zajímavý nápad se zrodil v hlavičkách pánů z ČEZu jak rozdělit lidi, aby nedrželi spolu, ale možná jim někdo pomáhá. Nepřistupte na podmínky ČEZu, že si vás budou zvát jednotlivě nebo po skupinkách a že tam budou i zástupci odborových organizací. Nepřipusťte to!! Jací zástupci z řad odborů tam budou, ti co si zvolíte vy nebo ti, které z titulu funkce vyhovují ČEZu. Chcete, aby tam byl jako zástupce třeba pan Novotný, který ještě nedávno v provozu i jinde vykládal, že můj boj nemá velkou váhu, a že nevěří, že vše má nějakou cenu. Také, že je legislativa na straně vedení ČEZu. Podle kterého jak tvrdí, by byt za 400 tisíc nebyl drahý. Který oslovuje lidi a snaží se z nich udělat zástupce pro jednání s vedením. Budou vám jen slibovat a nechají vám podepsat třeba jen účast na tomto sezení, zeptají se vás, proč nesouhlasíte, udělají si záznamy o tzv. nepřizpůsobivých. Vzpomeňte si, jak rozpitvávali podpisy na petici. Když budete sami, tak vás přesvědčí a pak to hned proti vám použijí na vašich pracovištích, kde nenápadně prozradí vašim spolupracovníkům, že vlastně s vedením souhlasíte. Budete se mezi sebou hádat a to ČEZ a ti, co jim pomáhají právě potřebují. Zatím není jediný důvod, proč by vás měl kdokoli kamkoli volat. Není vaše povinnost někam chodit, pokud nebudou předem dané jasné pravidla pro prodej vašich domovů. Nechoďte nikam, kam vás budou zvát vaši nadřízení a nedostanete to jako pracovní příkaz. Nechci samozřejmě, aby vám někdo mohl říci, že si neplníte vaše pracovní povinnosti. Dávejte si pozor na to, co je pracovní povinnost a co je jen zbožné přání vašich nadřízených. Oni z vás budou jen tahat vaše názory, které pak předají společnosti ČEZ, která si jen ověřuje vaší liknavost. O prodeji nerozhodují vaší zaměstnavatelé na elektrárnách, ale právníci a vrcholové vedení ČEZu. Ti sami jak přiznávají, nemají ve věci odprodeje bytových jednotek jasno.
 
Věřím, že mě nadále budete podporovat, ať slyšíte cokoli. I pomluvy vůči mé osobě budou nahrávat lidem, kteří se snaží rozbít názorovou jednotu.
 

Václav Kucharský

v.kucharsky@tiscali.cz 

 Obrazek
 
 

Náhledy fotografií ze složky Růžový dokument ČEZu

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

re: Dotaz

(Václav Kucharský, 23. 11. 2008 21:04)

ČEZu nastaly problémy, až když jsme se ozvali. Představovali si to tak, že oni dají požadavky a nájemníci bez reptání udělají to, co oni nařizují. Je pravda, že o variantě nechat vše tak jak je, ČEZ už také přemýšlel. Možná zas překvapí a tuto možnost opět navrhnou. Věřte, že to není také dobrá varianta. Jediná možná a pro nájemníky přijatelná varianta, je odkup za zbytkovou hodnotu a všem nájemníkům odprodej za stejných podmínek. Dlužníky neřešte, je to věc ČEZu, tak ať si to vyřeší. Je také možné, že tak jako jinde při podobných prodejích v ČR dlužníci své dluhy při možnosti odkupu bytů vyrovnají a bytové jednotky si odkoupí. Jediná důležitá věc je neustále držet při sobě a nenechat se rozdělit. Jedině na to ČEZ čeká

Dotaz

(Jirka, 7. 11. 2008 18:23)

Pro vůbec chce ČEZ byty prodávat, když je to spojeno s takovými problémy, a ten správný čas promarnil. Nebylo by lepší nechat vše tak jak to je. Náklady na údržbu přece nemohou být (při miliardových ziscích společnosti) tak hrozné. A to, že pár nájemníků dluží několik tisíc korun na nájemném není důvod strkat všechny do jednoho pytle. Proč vůbec >správný hospodář< dopustil to, aby mu někdo tak velké částky dlužil. Nebylo by tedy lepší nechat vše tak jak je? Šlapalo to roky a jistě by to šlapalo i dál. Nebo někomu kyne tučná provize?

Odbory

(malík, 28. 10. 2008 18:26)

co od nich můžem čekat,Předseda Epru2 je přece za vodou těžce a nemá důvod zajmat se o problém obyčejních lidí!!!! Dyt mu ke korytu jen pomohly,tak si přece neznepřátelý zlatou slepičku co mu snáší zlatá vejce.A o práci některých zástupců odborů na směnách ani nemluvě!!!!
A o jednání vedoucích pracovníků Čezu jen-- hnus!!!!