Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné informace nájemníkům

2. 12. 2009
Všeobecné informace nájemníkům
 
Vážení nájemníci, podnájemníci,
 
dne 23. 11. 2009 proběhlo v Praze jednání za účasti předsedy představenstva společnosti MUROM a.s. pana Ing. Jiřího Drábka, za nájemníky a podnájemníky bytů byl přítomen pan Václav Kucharský, který přednesl podněty k jednání. Projednali se zde věci spojené s  převodem majetku ze společnosti ČEZ a.s. na společnost MUROM a.s. a s následným prodejem bytových jednotek nájemníkům. V tomto bodě bylo konstatováno, převod majetku ze společnosti ČEZ, a.s. na společnost MUROM, a.s. již je ukončen. Dále bylo konstatováno, že veškeré činnosti nutné k  převodu bytových jednotek na nájemníky řádně probíhají podle předem dohodnutého harmonogramu, a nejsou proto na místě žádné obavy, které by ohrozily včasný odprodej bytových jednotek nájemníkům v termínu dle smlouvy s ČEZ, a.s.
 
Jako jeden z dalších bodů bylo jednáno o prodeji bytových jednotek nájemníkům, kteří mají nyní podepsanou nájemní smlouvu na dobu určitou a pokud podepíší podnájemní smlouvu na dobu do 31. 12. 2010, tak se z těchto nájemníků do vyznačené doby stanou podnájemníci se všemi stávajícími právy a povinnostmi. V tomto bodě jednání bylo dohodnuto, že ve smlouvě o podnájmu bude oproti původnímu návrhu dopsán odstavec zaručující přednostní odkoupení bytových jednotek nynějšími nájemníky, tj. budoucími podnájemníky. To znamená, že každému podnájemníkovi, který uzavře smlouvu o podnájmu bytu, bude jako prvnímu přednostně učiněna nabídka, aby si odkoupil bytovou jednotku, kterou bude mít v  podnájmu. V případě, že tento podnájemník nebude mít o koupi takové bytové jednotky s příslušenstvím zájem, tak mu může být prodloužena smlouva na podnájem bytu nebo bude bytová jednotka nabídnuta k odprodeji třetí osobě.
 
Protože na základě mnohých dotazů, kde se nájemníci ptají na cenu za 1m² podlahové plochy u bytových jednotek, kde jsou smlouvy podepsány na dobu určitou, tak lze pouze zopakovat již několikrát uveřejněnou informaci. Pro bytové jednotky, kde je podepsána smlouva na dobu určitou, zatím není a nikdy nebyla vedením společnosti MUROM cena za 1m² určena. Tato skutečnost je dána pouze tím, že společnost MUROM a.s. musí plnit závazky vyplývající z  kupní smlouvy mezi společností ČEZ a.s. a společností MUROM a.s. Při nesplnění časových a jiných limitů v této smlouvě by společnost MUROM, a.s. platila značně vysoké smluvní pokuty, a proto se rozhodla, že prioritou číslo jedna je odprodej bytových jednotek, u nichž jsou uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou, a až bude tento prodej ukončen, bude společnost pokračovat v prodeji bytových jednotek, kde je v současné době sjednán nájem na dobu určitou. Také proto společnost MUROM, a.s. dává nájemníkům bytů se smlouvami na dobu určitou možnost podnájemního vztahu až do 31. 12. 2010, neboť jim chce umožnit pobyt v jejich domovech s možností pozdějšího odkupu bytu.
 
Na jednání se také diskutovala otázka jednání a přenášení informací ze strany domovních důvěrníků na samotné nájemníky. Protože se společnost MUROM a.s. dozvěděla, že občas dochází k nedorozuměním nebo k nepochopením informací, které domovní důvěrníci sdělují nájemníkům, učinila společnost v tomto směru nápravu, a snad se již takové problémy nevyskytnou. Na tomto místě je pak vhodné zdůraznit, že není pravda, že 1 m² podlahové plochy bytu u smluv na dobu určitou stojí 5.000,- Kč a ani 6, 7 nebo 8 tisíc Kč. Cena takových bytů zatím nebyla obchodním vedením společnosti MUROM, a.s. určena. V případě, že by vám některý z domovních důvěrníků nějakou takovouto nebo podobnou cenu sděloval, pak uvítáme Vaši zprávu na e-mailové adrese, která bude v nejbližších dnech uveřejněna na webových stránkách společnosti MUROM a.s. anebo na webových stránkách pana Kucharského.
                                                                                               

V Praze dne 30. 11. 2009                        

                                                  představenstvo MUROM a.s.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář