Jdi na obsah Jdi na menu
 


MUROM není charita, chová se tržně, ale zákony dodržují.

12. 9. 2009
MUROM není charita, chová se tržně, ale zákony dodržují.
 
Vážení přátelé, nájemníci,
 
protože jsem vám slíbil, že budu průběžně informovat o dění kolem odkupu našich domovů, tak tímto jako vždy plním slovo. Ve čtvrtek dne 10. 9. 09 jsem se sešel v Praze na společné schůzce, o kterou jsem požádal představenstvo společnosti MUROM a.s. Schůzky se zúčastnil předseda představenstva pan Ing. Jiří Drábek s dalším členem a paní Mgr. Barbora Horáková, která má na starosti právní zastoupení společnosti.
 
Po krátkém uvítání jsme přešli k samotnému jednání, kde jsem požádal přítomné o odpovědi na mé otázky, které se týkaly některých nejasných věcí, které jste mi napsali.
 
V úvodu jsem naznačil přítomným, že z našeho hlediska (nájemníků) asi nebylo dobré, že nám byl jako první krok k seznámení s novým majitelem (společnost MUROM a.s.) navýšen nájem o maximální přírůstek měsíčního nájemného ode dne 1. 1. 2010. Jsme si samozřejmě vědomi, že vše proběhlo v souladu se zákonem a společnost tak využila v plné výši možnosti zákona.
 
K tomuto mi bylo odpovězeno, že společnost udělala jen to, co uznala za vhodné a co musela. Dále jsem byl ubezpečen, že dosti velká část peněz se vrátí do oprav našich panelových domů, kdy společnost počítá se zateplením domů a výměnou starých oken za nové plastové a také potřebují prostředky na nutné a havarijní opravy. Je pravda, že vše bude něco stát i přesto, že společnost využije množstevních slev a dotací umožněné státem a EU.
 
Nesmíme zapomenout, že tato společnost vydala dosti velký obnos finančních prostředků na koupi domů a majetku od společnosti ČEZ a.s. Já připomínám, že si musíme uvědomit, že jsou to obchodníci, kteří chtějí vydělat a tento majetek nekoupili pro naše „krásné oči“ a že společnost MUROM není charita.
 
Jako další jsem žádal vysvětlení ohledně dotazů, které se týkají prodeje bytů za tržní hodnotu. Tento dotaz se týká pouze nájemníků, kteří mají podepsané smlouvy od ČEZu na dobu určitou a to vesměs do konce roku 2009 a tím nesplňují podmínku smlouvy mezi společností ČEZ a.s. a společností MUROM a.s., kde je garantována za 1m² podlahové plochy cena 1 183,- Kč pouze v případě smlouvy podepsané na dobu neurčitou. Vzhledem k tomu, že již byla některým nájemcům, kteří mají podepsanou smlouvu na dobu určitou, oznámena předběžná cena 5000,- Kč za 1 m², tak jsem tento dotaz učinil.  
 
K tomuto se společnost vyjádřila, že vychází z daných smluv a závazků, které nehodlá porušit. Dále, že tato cena je tržní a prozatím společností pouze navržená. Je možné, že bude společnost tuto cenu ještě navyšovat, ale není vyloučené, že by mohla být i snížena.
Vysvětlil jsem předsedovi společnosti, že v našem kraji nejsou platy tak vysoké, aby pokryly požadavky společnosti Murom. Požádal jsem přítomného předsedu představenstva a přítomné, aby ještě přehodnotili své nároky a cenu podstatně snížili, protože by si měli uvědomit, že byty prodávají vesměs lidem, kteří zde obtížně získali v nedávné době práci a proto mají jejich smlouvy krátkou dobu na pronajímané byty a dále, že se jedná o slušné občany, kteří tím, že si koupí byt, tak budou přispívat i na opravu celé budovy a budou si vážit svých domovů a budou přínosem v době založení společenství vlastníků v jednotlivých domech a tím budou také navyšovat cenu majetku společnosti MUROM. Je pravda, že by prodejem bytů jiným novým nájemníkům společnost získala v počátku větší finanční obnos, ale později by tito „přivandrovalci“ mohli způsobit společnosti větší potíže ve formě neplacení protože to mohou být občané nepřizpůsobiví se sklony k vytváření problémů.
Bylo mi přislíbeno, že se společnost MUROM mým návrhem bude v brzké době zabývat a já věřím, že zvítězí zdravý rozum a přemýšlivost chytrého obchodníka před krátkodobým ziskem a zavíráním si vrátek k další spolupráci. Vím, že cena za m², kterou společnost určí, se nedá nikým jiným ovlivnit, protože se jedná pouze o majetek společnosti, ale je také známo, že je nejhorší, když mě nyní deset lidí pomlouvá, protože pak nepomůže ani když mě později tisíc lidí chválí.
 
Další dotaz byl směrován na celkovou situaci kolem předávaného majetku společnosti MUROM a tím i dodržení všech termínů smluv mezi společnostmi MUROM a ČEZ.
Zde jsem byl ubezpečen, že se vše děje dle předem dohodnutých termínů a není zatím žádný důvod k obavám ze strany nájemníků. Je pravda, že celá záležitost není nic jednoduchého. Při představě o jak velký majetek se jedná a kde všude se nachází, tak uznávám, že naše pobízení není na místě a možná, že našimi dotazy některé věci můžeme brzdit.
Sám bych bytovou jednotku chtěl koupit v co nejkratším čase, ale je mi jasné, že nedostanu nabídku od společnosti MUROM dříve než někdy v květnu roku 2010. Přípravné práce se získaným majetkem se musí uskutečnit v co největší kvalitě a příprava smluv není chvilková záležitost. Dále jsem byl ubezpečen, že budou ke koupi příští rok vyzváni všichni, až bude mít každý připravenu smlouvu. Nebudou se nájemníci oslovovat náhodně, ale podle přesného řádu. Také nebude možné, že když má někdo peníze na koupi bytu připravené, tak že by mu byl přednostně byt prodán, ale každý bude čekat jako ostatní občané až bude osloven.
 
Chápu, že bysme si přáli, aby vše probíhalo rychleji, ale protože do celé záležitosti trochu vidím, tak ubezpečuji, že společnost a všichni, kteří se na samotném prodeji podílí, budou dělat co je v jejich silách, ale nic nebudou dělat na úkor kvality a zákona. Musíme pochopit, že společnost musí dodržet termíny dané smlouvami. Nechci, abysme na ně vyvíjeli nátlak, protože oni musí udělat, co je k zdárné věci zapotřebí. Nechci společnost obhajovat, ale také jim nemůžeme hned v začátcích „házet klacky pod nohy“.
 
Dále jsme hovořili o tom, že společnost vytvoří tým spolupracovníků, kteří budou obcházet jednotlivé nájemníky ve všech městech a budou zjišťovat skutečný stav svého majetku a stav bytů. Nemusíte se bát, že by někdo chtěl kalkulovat s cenou za m². Bude to prostě věc, kdy si společnost bude mapovat a zjišťovat věci pro ně důležité. Je možné, že budou členové týmu od nás požadovat vyplnění jednoduchého dotazníku. Touto cestou si také vlastně společnost ověřuje koupený majetek od společnosti ČEZ a.s. na místě samém a ne pouze na papíru. Pokud tato „inventura“ a tento průzkum nebude ukončen, tak také nebude dříve započat prodej bytů. Nechci, abysme na toto téma rozvíjeli debaty nebo nějaké návrhy. Je to rozhodnutí majitelů nemovitostí a s tím se musíme jako jejich nájemníci zatím smířit, i kdyby se nám to nelíbilo. Společnost má ze zákona právo tuto akci provést.
 
Protože, ale nemusíme ze zákona do svých domovů pustit každého, kdo se nám chystá vejít do dveří, tak jsme se domluvili na společném postupu, který bude ku prospěchu celé věci. Já osobně budu seznámen se všemi členy týmu, kteří naše domovy ve všech městech postupně navštíví a je domluvené, že tyto osoby vám budou předem představeny na těchto stránkách a na stránkách společnosti MUROM a.s. Toto jsou kroky potřebné, aby se někým nedalo zneužít této akce ke kriminálním nebo jiným účelům. Je samozřejmostí, že každý člen týmu bude muset mít u sebe kromě svého občanského průkazu také pověření vydané k této činnosti společností MUROM. Před samotnou akcí bude včas vše oznámeno nájemníkům. Do doby oznámení prosím hlavně starší a důvěřivé nájemníky, aby do „svých“ bytů nikoho nepouštěli ani pod žádnou záminkou kontrol atp.
 
Jako poslední vás všechny chci upozornit na skutečnost, že společnost MUROM a.s. mě samotnému vyšla vstříc a nabídla další otevřenou spolupráci, abysme měli celkový přehled o dění kolem prodeje bytů. Dále jsem předběžně domluvil veřejnou společnou schůzku ze zástupci společnosti MUROM. Tato schůzka se bude konat, až k tomu bude důvod a společnost si dříve vyřeší své záležitosti ohledně koupě „našich“nemovitostí od ČEZu. Nechci tuto schůzku uspěchat, protože by se pak mohlo stát, že by nám společnost ještě neuměla na některé otázky odpovědět a to hlavně proto, že by sama neznala odpovědi na otázky z nedokončených jednání.
 
Je možné, že se někdy bude zdát, že se nic delší dobu neděje a někteří z nás z toho můžou být nervózní, ale jak jste si všimli, nepatřím k lidem, kteří se dají tak snadno ovlivnit, tak nadále věřte, že za vás všude jednám a budu u všeho, kde bude nutné, abych byl přítomen.
 
Od začátku jsme věděli, že boj o naše domovy nebude jednoduchý, ale ani krátký. Mohu jen říci, že si mě nikdo nekoupil a ani nekoupí, jednám všude samostatně a nadále nepatřím k žádné politické straně. Je pro mě důležité pouze slušné chování ze strany ČEZu, MUROMu a občanů za které jednám. Zatím se veškeré smlouvy a vzájemné kontroly mezi jednotlivými stranami dodržují a není důvod k neuváženým pochybnostem.
 
Případné otázky směrujte na mou adresu, také na společnost MUROM a.s. a zatím i na společnost ČEZ a.s.
 
Přeji všem pevné nervy, klidné spaní a životní pohodu.
 
                                                 S úctou

                                                                      Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

osloveni

(marketa , 27. 11. 2009 13:17)

dobry den prosim potrebovla bych tel na pani barboru horakovou a zeptat se ji jak je to s bytamy alektrarenskyma dekuji

re: pan Kos Jaroslav

(Kucharský Václav, 30. 10. 2009 10:35)

Vážený pane, nemáte tak zcela pravdu. Společnost MUROM, by získala rychlé peníze, ale na druhé straně by měla problémy, protože do prodání posledního bytu, je také podílovým členem v společenství vlastníků. To znamená dům má dvacet bytů, společnost jich prodá nájemníkům dvanáct, tak za osm bytů musí přispívat do společenství vlastníků peníze oni. To znamená osmkrát větší problém něž ostatní vlastníci bytových jednotek a jako většinový vlastník a majitel ma také větší povinnosti.

Prodej bytu jiným přivandrovalcům

(Jarda Kos, 17. 10. 2009 20:32)

Pane Kucharský, nemůžu s Vámi souhlasit v odstavci, kde píšete,že při prodeji bytu jiným přivandrovalcům, by oni přivandrovalci mohli způsobit společnosti větší potíže ve formě neplacení protože to mohou být občané nepřizpůsobiví se sklony k vytváření problémů. Domnívám se, že ony přivandrovalci by spíše přivodili potíže samostným vlastníkům bytu tzn. společenství vlastníků jednotek. Takže společnost MUROM by tím pouze vyzískala rychle vydělané peníze za daný byt. Není tomu tak?

Chvály není nikdy dosti...

(Olina - zaměstnankyně ČEZu, 14. 9. 2009 11:19)

Vážený pane Kucharský, jsem ráda, že jste nás opět informoval o věcech velice důležitých. Také koukám, že již za nás zase utrácíte své peníze. Cesta do Prahy a podobně jistě nabyla zadarmo. No snad už začnou chodit zástupci nájemníků s krabicí, abych Vám mohla přispět na poděkování. Od doby co za nás bojujete jsem opět začala věřit tomu, že jsou na světě slušní lidé a trochu mě mrzí že se neznáme a já nepatřím k okruhu vašich kamarádů, protože bych na to byla patřičně hrdá. Ještě jednou Vám touto cestou za sebe a mou rodinu děkuji.

Mám Kandidáta do každých voleb...

(Jiří Bechyně, 14. 9. 2009 10:54)

Pane Kucharský, za všechno moc děkuju jste super chlap a jednička. Doufám, že už konečně někdo přijde s krabicí, abych Vám mohl poděkovat za rodiče. Jděte kandidovat do voleb nebo do zastupitelstva a určitě máte naše hlasy. Bylo by potřeba těm vyžírkům co se tam na všech postech válejí ukázat co je slušnost ale i nebojácnost.

Děkuji za informace

(Karel Vrátník, 14. 9. 2009 9:09)

Díky pane Kucharský.

Ach jó-smůla

(Jiřka-Klášterec, 13. 9. 2009 17:40)

No patřím taky k těm pár domácnostem, kteří mají smlouvu na dobu určitou. Vím, že pan Kucharský pro nás dělal a dělá co sedá, ale máme holt smůlu. Je to od Muromu rána pod pás. Snad bude Murom rozumný a cenu sníží. Pane Kucharský přesto Vám moc děkuju za Vaší snahu a za to co jste už dokázal pro další tisíce lidí. To se cení.