Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mítink s MUROMem

17. 3. 2010

Vážení přátelé,

 

očekávaný mítink s majiteli našich domovů společností MUROM a.s. se uskutečnil dne 10. 3. 2010 v Kadani v kulturním zařízení Střelnice. Musím touto cestou poděkovat všem přítomným za obrovskou účast, protože sál, přísálí i balkon, byl plně obsazen. Zároveň se omlouvám, desítkám občanů, kteří se do kulturního zařízení nevešli a zklamaně odešli domů. Mítinku s nájemníky se zúčastnili předseda představenstva společnosti MUROM a.s. Ing. Jiří Drábek, odborný konzultant společnosti MUROM a.s. Ing. Vladislav Vlasák a Mgr. Barbora Horáková právní zástupce společnosti MUROM a.s. Dále se mítinku zúčastnili Ing. Štěpán Kostelník, Ing. Petr Stejskal a Ing. Jan Trubiroha ze společnosti JT consulting s.r.o. Mítinku se také zúčastnil právní zástupce společnosti ČEZ a.s JUDr. Ondřej David, Ph.D.

 

V úvodu mítinku seznámil JUDr. David, který je pověřen skupinou ČEZ a.s dohledem nad průběhem druhé etapy privatizace, všechny přítomné s celkovou situací a plněním kupní smlouvy mezi společnostmi MUROM a.s. a společností ČEZ a.s.

JUDr. David konstatoval, že skupina ČEZ a jejich advokátní kancelář bedlivě sledují plnění kupní smlouvy a dodržování všech termínů. Mimo jiného prohlásil, že MUROM do doby mítinku splnil všechny závazky vyplývající z kupní smlouvy a že společnost poskytuje nájemníkům některé věci nad rámec svých povinností. Na závěr svého vystoupení poděkoval jménem svým i jménem společnosti ČEZ panu Kucharskýmu za neustálou spolupráci.

Poté JUDr. David odpovídal na otázky přítomných občanů.

 

Jako další řečník následoval Ing. Drábek, který představil plány společnosti a poté, spolu s Mgr. Horákovou, odpovídali na otázky přítomných občanů v sále.

Mimo jiného zde bylo řečeno Ing. Drábkem, že nájemníci, kteří měli smlouvy uzavřené na dobu určitou a budou mít zájem o odkoupení bytové jednotky, tak že jim tyto budou nabídnuty za tzv. ceny preferenční. To znamená, že to není cena tržní, která je vždy nejvyšší, ale není to ani cena nejnižší, za kterou budou kupovat bytové jednotky nájemníci s nájemními smlouvami na dobu neurčitou.

Ceny za byty se smlouvami na dobu určitou by se tedy měly přibližně pohybovat v těchto relacích. Byt 1+1 bude stát cca 200 tisíc Kč. Byt 2+1 bude stát cca 300 tisíc Kč. Byt 3+1 bude stát max. 350 tisíc Kč, ale zde bude záležet na podlahové výměře. Byt 4+1 bude stát cca 400 tisíc Kč.

V případě některých nájemních smluv na dobu určitou se budou ještě individuálně a výjimečně posuzovat i sociální případy, kdy bude cena za bytovou jednotku ještě snížena. Tyto případy se budou ale řešit až v době, když skončí nabídka k odprodeji bytových jednotek u nájemních smluv na dobu neurčitou.

 

Dále zde bylo odpovězeno na dotaz komu a za jakou cenu se budou prodávat garáže.

Garáže se přednostně budou nabízet a prodávat osobám, které je mají nyní v užívání a to za cenu 150 tisíc Kč.

 

Na otázku, jak to bude s prodejem nebytových prostorů, bylo řečeno, že zavedené podnikatelské prostory (krám, ordinace, kancelář, atp.) budou nynějším uživatelům prodány za cenu, která bude kopírovat tržní cenu v místě provozovny. U nepodnikatelských nebytových prostorů (sklad, dílna, atp.) se musí udělat rekolaudace, aby se následně udělalo prohlášení vlastníka a poté, když se vše stihne, tak se prostory nabídnou nynějším nájemníkům, kteří si za tyto místnosti platí nájem nebo nájemníkům, kteří si již o tyto nabízené prostory zažádali. V případě, že majitel nemovitosti (MUROM) nebytové prostory nestihne prodat zájemcům do doby než vzniknou SVJ, tak potom s těmito zájemci prodej bude řešit každé SVJ samostatně.

 

Na dotaz, zda bude v kupní smlouvě zakotveno předkupní právo na odkup bytové jednotky pro společnost MUROM, bylo opovězeno, že ano a to na dobu 5-ti let.

Toto se samozřejmě netýká rodinných příslušníků v první linii a netýká se předkupní právo členů rodiny v první linii, kteří bytovou jednotku chtějí darovat (rodiče,děti, sourozenci,vnoučata).

 

Jako poslední se ujali slova zástupci ze společnosti JT consulting, kteří seznámili přítomné nájemníky s chystanou revitalizací našich domovů. Popsali obšírně možnosti, které máme při zadávání projektů. Popsali všechny naše možnosti a poučili přítomné o věcech, které by nás měli zajímat. Vyjmenovali, co všechno se dá revitalizovat, kolik nás to bude stát, kdo se na revitalizaci bude podílet, jak budeme splácet úvěr atp. Bylo všem vysvětleno, jak je důležité si pospíšit, pokud chceme získat dotace od státu. Také bylo vysvětleno, že pro urychlení společnost MUROM zadala projektovou dokumentaci, protože je vlastníkem nemovitostí a ze zákona to nikdo jiný než vlastník nemovitostí nemůže zadat. Protože ale společnost potřebuje podporu a souhlas od budoucího vlastníka ještě dříve než vzniknou SVJ, tak jsme dostali dříve k podepsání dotazníky, zda souhlasíme v jednotlivých domech s revitalizací. Protože by se vše mělo zařídit a připravit v co nejkratším čase, tak po vzoru a zkušenostech z jiných míst se rozhodlo, že pro dobro věci se již dnes vytvoří přípravné výbory v každém budoucím SVJ (každý panelový dům). Tyto přípravné výbory budou zatím s předstihem připravovat vše co je potřebné k revitalizaci. V těchto přípravných výborech nás budou nyní zastupovat dva až tři lidé z našich panelových domů. To znamená, naši sousedi, které známe a které si sami teď v nejbližších dnech odhlasujeme a vybereme z našich řad, a kteří to budou ochotni zadarmo dělat. Tyto naši zástupci se budou podílet na celkové přípravě revitalizace našich domů až do doby, než vzniknou SVJ. Budou vybírat společně se zástupci MUROMu firmy, které se přihlásí v konkurzu na zadané pozdější práce, budou navrhovat v každém panelovém domě podle našich návrhů různé požadavky k revitalizaci. My nájemníci na ně budeme přenášet požadavky a oni je budou muset za nás řešit. Budou se věnovat panelovému domu, v kterém bydlí, místo své rodiny, na kterou nebudou mít čas. Až se skutečně byty začnou prodávat a v domě si tři nájemníci zakoupí svůj byt, tak se ze zákona zakládá společenství vlastníků jednotek a také vzniká výbor a potom už za spoluúčasti tohoto výboru a vzniklého SVJ se dokončí projektová dokumentace a individuálně v každém SVJ se tato připravená dokumentace tzv. doladí podle představ vlastního SVJ.

 

Jak bylo napsáno v nejbližších dnech se budou svolávat v domech schůze a proto byste měli mít vybrané zástupce nebo mít připravené návrhy na své zástupce, o kterých se bude hlasovat.

 

Lidé z přípravných výborů nás později budou samostatně řídit a zastupovat nebo si odhlasujeme někoho jiného, o kom si budeme myslet, že je pro naše SVJ užitečnější a dokáže vše lépe.

 

Je možné, že v některých domech se nebude moci setkání uskutečnit pro malé prostory, kam by se všichni nájemníci z domu nevešli, tak budeme pozváni do různých zařízení (restaurace, školní jídelny, kino, kulturní domy, atp.) Vždy budou minimálně vyvěšeny ve vchodech pozvánky, na kterých se vše s předstihem dozvíme.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat panu Jaroslavu Ptáčkovi a panu Václavu Veverkovi, kteří vám na mítincích již poněkolikáté ochotně podávali mikrofon, když jste potřebovali položit přítomným hostům otázky. Dále bych chtěl poděkovat za fotografie z mítinku, uveřejněné zde na stránkách, které nafotili pan Dalibor Kachlík, paní Božena Rybáčková a má dcera. Mé další poděkování patří všem lidem, kteří mi důvěřují a svou důvěru mi neustále dokazují posíláním krásných e-mailů a poštovních dopisů.

 

 

                                                                Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

revitalizace

(Eva, 18. 3. 2010 13:21)

Dobrý den,
děkuji za informace, které jste nám touto formou poskytl.Na mítinku 10.3.2010 jsem byla, ale pro velikou účast lidí jsem neslyšela téměř nic, takže jsem asi po půl hodině odešla.Asi po dvou dnech jsem zaslechla, že se na mítinku hovořilo o tom, že se dvou panelových domů v Klášterci revitalizace netýká z důvodů,že již mají zateplení a plastová okna.Prosím je toto pravda nebo je to jen nepravdivá zpráva.