Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednání s MUROMem je zatím bezproblémové.

30. 10. 2009
Jednání s MUROMem je zatím bezproblémové.
 
Vážení přátelé, nájemníci,
 
v uplynulém týdnu dne 21. 10. 2009 jsem se zúčastnil v Mostě jednání se společností MUROM a.s. za přítomnosti předsedy představenstva Ing. Jiřího Drábka, obchodního poradce Ing. Vladislava Vlasáka, právního zastoupení Mgr. Barbory Horákové a dalších několika osob.
 
Protože mi neustále píšete o nové informace týkající se privatizace a prodeje našich domovů, tak doufám, že mé obecné informace, které vám vždy předávám, jsou dostačující, a proto vás seznámím s průběhem jednáním.
 
V průběhu jednání se hovořilo o organizačních věcech společnosti MUROM a dále o nájemních smlouvách na dobu neurčitou a určitou. Vzhledem k tomu, že jsem vás v minulém článku vyčerpávajícím způsobem seznámil s problematikou nájemních smluv na dobu určitou, tak se k tomuto tématu nebudu vracet.
 
Při jednání dne 21. 10. 09 se nezapomnělo hovořit o tzv. neplatičích.
 
Co se týká neplatičů (nájem, služby, atp.), a je jedno zda mají nájemní smlouvy na dobu určitou nebo neurčitou, tak se společnost MUROM rozhodla dát těmto nájemníkům ještě šanci.
Tito nájemníci budou v nejbližší době obesláni písemně doporučeným dopisem, v kterém budou vyzváni k zaplacení dlužné částky a to do určité doby. Veškeré informace o celkovém dluhu budou napsány v dopise. Je samozřejmostí, že pokud dlužník do určité doby nedoplatí dluh, nebude mu bytová jednotka nabídnuta k odkoupení. Také bych na straně dlužníků nespoléhal na splátkový kalendář, protože společnost potřebuje, aby se její investice co nejdříve vrátili a mohla třeba provést revitalizaci. Pokud u někoho společnost přistoupí na splátkový kalendář, tak to bude jen ve vyjímečných případech, jako třeba hmotného mimořádného zřetele atp.
 
Převážná většina nájemních smluv je na dobu neurčitou. Přestože jsem již odpověděl na všechny možné i nemožné otázky, pořád se mě opakovaně tážete na věci již napsané. Jedna z těchto otázek je, kdy nám budou byty prodány a co k nim všechno kupujeme. Také někteří znovu požadují informace o ceně a příslušenství. Dnes, a doufám, že naposledy vám vyhovím v těchto odpovědích.
Společnost MUROM odkoupila naše domovy a mimo jiné, jsou dány smluvní závazky vůči společnosti ČEZ, do kdy se musí co učinit. V kupní smlouvě jsou popsány i sankce proti kupujícímu v případě, že nedodrží dané doby. Většina věcí je napsána na těchto stránkách a tak jen všeobecně.
 
Společnost MUROM musí do určité doby všem, kteří mají nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kteří nemají dluhy(původně u ČEZu a později byly dluhy převedeny na MUROM) a jsou řádnými nájemníky, nabídnout a v případě zájmu i prodat za předem stanovenou cenu bytové jednotky. Aby nám MUROM mohl byty nabídnout, tak musí mít do konce února 2010 hotové a přepsané prohlášení vlastníka na KN (katastr nemovitostí). To znamená, že nabídky na odkup se dají provádět až po zapsání na KN v LV (list vlastníka). Nabídku nájemníkům musí společnost MUROM doručit nejpozději 28. 5. 2010. Počítejte s tím, že někdy v dubnu až květnu r. 2010 nájemníci obdrží nabídku ke koupi a to doporučeným dopisem nebo osobně proti písemnému potvrzení (přinese ho zástupce společnosti). V případě manželů musí být učiněna nabídka na odkup oběma a také byt bude prodán oběma z manželů. Je jistá výjimka, která se nazývá „zúžení společného jmění manželů“, kdy po tomto úkonu může bytovou jednotku získat pouze jeden z manželů.
Nesmíme zapomenout, že bytovou jednotku si musíme koupit do šesti měsíců od převzetí nabídky. MUROM s nájemníky uzavře kupní smlouvu do tří měsíců ode dne, kdy doručíme společnosti MUROM písemné sdělení, že nabídku na odkoupení bytové jednotky přijímáme.
Zároveň ale musíme v této době zaplatit celou kupní cenu nebo budeme mít zajištěno, že v této době bude kupní cena zaplacena. Nikdo nedostane podepsanou kupní smlouvu dříve, než v plné výši zaplatí celkovou částku. Kupní cena se dá zaplatit několika způsoby.
 
Nejrychlejší možnost, a určitě nejvíce vítaná MUROMem, je možnost převodu peněz přímo z vašeho účtu nebo z účtu úvěrového.
Před samotným podpisem kupní smlouvy můžete složit peníze do úschovy na účet u notáře nebo advokáta. Já advokáty nedoporučuji, protože oproti notáři nejsou vaše peníze pojištěny atd. a notář je nemůže zpronevěřit, ale advokát ano. Nechci zde popisovat jak je to možné, ale je to tak. V obou případech ovšem platíte poplatek.
Po podpisu vlastní smlouvy můžete po domluvě se společností MUROM, avšak nejpozději do šesti měsíců, zaplatit v měsíčních splátkách. V tomto případě ale musíte mít tzv. jištění, například bankovní zárukou, zástavním právem k bytu, stavební spoření atp. V těchto případech ale musíte počítat s tím, že zvýšené administrativní a jiné náklady platí nájemník a to až do 70,- Kč za m².
 
S čím musíme počítat..
Máme-li nájemní smlouvu na dobu neurčitou, jsme řádným a oprávněným nájemníkem, tak nám bude byt nabídnut a posléze prodán za cenu, kdy budeme platit za 1m² podlahové plochy bytu částku 1183,- Kč, plus náklady spojené s vkladem do KN (kolek v hodnotě 500,-Kč), pokud to zákon vyžaduje, s ověřením podpisů (za každý podpis 30,-Kč) a daň z převodu nemovitostí, která zatím pro tento rok činní 3% z vyšší odhadní ceny znaleckého posudku. To znamená, že společnost MUROM musí dát udělat ze zákona znalecký posudek bytových jednotek (posudky se dělají společně a platí je společnost MUROM). Pokud bude ale odhadní cena znaleckého posudku vyšší než je cena na kupní smlouvě, platí se daň z převodu nemovitostí z vyšší odhadní ceny znaleckého posudku.
 
Pro názornost- mám napsanou v kupní smlouvě, že budu za byt platit 100 000,- Kč, ale znalec byt posoudí na 150 000,- Kč. Tak skutečně za byt zaplatím 100 000,-Kč, ale daň (3%) z převodu nemovitostí budu platit ze 150 000,-Kč.
 
Protože jsme již zaplatili za bytovou jednotku, tak se podíváme, co jsme zároveň za naše peníze získali. Mimo našeho domova jsme také podle velikosti našeho bytu (podlahová plocha) získali (koupili) spoluvlastnický podíl na částech celého domu (kočárkárna, chodba, prádelna, střecha, rozvody vody, tepla, atp.) na pozemku, pokud byla nemovitost koupena s pozemkem)
Shodou okolností se stalo, že jediné nemovitosti v Jirkově se nekoupily s pozemky. Ohledně této záležitosti se jedná a bude vše osobně s nájemníky o této věci hovořeno v nejbližších dnech, kdy společnost MUROM pozve zúčastněné k diskuzi, kde budu také přítomen. Předesílám, že na této věci nenese vinu společnost MUROM.
 
Je také dáno ze zákona, že u osob blízkých neplatí předkupní právo, ale MUROM sám má možnost ze zákona dát do kupní smlouvy odstavec s možností předkupního práva pro svou společnost. Společnost MUROM se k dnešnímu dni zatím nerozhodla, zda této možnosti využije.
Také se ptáte, jak je to s různými opravami. To je velice jednoduché. Protože správcovskou společností je nadále Městská energie, tak veškeré požadavky směrujte na tuto společnost. Větší a havarijní opravy by měla platit společnost MUROM a drobnější opravy nájemníci. V tomto bych byl ale opatrný a vždy se předem, pokud to situace dovolí, zeptal na ohlašovně poruch Městské energie. Jisté je, že v případě žádostí pro stavební úpravy v bytech zatím společnost MUROM má zamítavý postoj a tyto úpravy nepovoluje.
 
Nebytové prostory se řeší individuálně a do těchto smluvních záležitostí nemohou ostatní nájemníci zasahovat, protože je to obchodní a právní věc společnosti MUROM.
 
Co když byt nechci koupit.
Jedna z častých otázek se týká nekoupení bytové jednotky, přestože má nájemník smlouvu na dobu neurčitou. Nic se neděje v případě, že nevyužijete nabídky a bytovou jednotku si jako nájemník nechcete koupit, tak můžete v bytě bydlet dál jako podnájemník. Je to i záměr společnosti MUROM těmto lidem vycházet vstříc a společnost nemá zájem na tom, aby se tito nájemníci stěhovali jinam.
 
Snad jsem vyčerpal veškeré možné otázky, které vás ještě mohli zajímat. Také jsem rád, že váš zájem o celou věc je nekonečný a já mám pocit, že má práce pro vás není zbytečná.
 
 

                                                                                                                                                            Václav Kucharský

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Co na tu starost říct ???

(Jiroušek, 31. 10. 2009 20:11)

Jestli za to co pro nás děláte, skutečně nejste placený a já věřím, že nejste, tak ste malej zázrak mezi vlky. Patřím k tý většině, která Vám pane Kucharský ani nepoděkovala. Proto Vám touto cestou s manželkou moc a moc děkujeme